Actievoorwaarden vifit - personaliseer je sportoutfit bij aankoop

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Vifit personalisatie actie (hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort ingeschreven in de Kamer van Koophandel (hierna: "FrieslandCampina"), organiseert van maandag 2 maart tot en met zaterdag 27 juni 2020 (hierna: de “Actieperiode”).
 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 4. Vragen en/of klachten met betrekking tot Eurosparen, kunt u telefonisch richten aan de Consumentenservice van FrieslandCampina (0800–0765).
 5. Vragen en/of klachten met betrekking tot de levering, betaling en kwaliteit van het product kunt u  telefonisch of via de email richten aan de klantenservice van Muta Sport (+3185 303 4223) (vifit-sportoutfit@mutasport.nl).

Artikel 2 Speelwijze

1. De Actie werkt als volgt:

 • Koop drie Vifit producten naar keuze met een Eurosparen code”.
 • Log in op uw Eurosparen-account of maak een account aan.
 • Vul de Vifit Eurosparen codes in op de actiepagina: https://www.vifit.nl/sportoutfit Als de code in het normale Eurosparenveld wordt ingevoerd is deze niet meer geldig voor de actie.
 • Na het invullen van drie Vifit Eurosparen codes ontvangt u een unieke kortingscode via een pop-up en via e-mail. Deze kan ingevoerd worden op www.vifit-sportoutfit.nl om de korting op gepersonaliseerde sportsgear te ontvangen. Let op: het restbedrag rekent u af op de actiewebsite www.vifit-sportoutfit.nl van Muta Sport. Verzendkosten zijn voor eigen rekening. 

*de deelnemende actieverpakkingen zijn: alle producten van Vifit met uitzondering van Vifit Sport poeders, bars en houdbare drinks.

 • Betaalmiddelen

a. iDeal. Deelnemende banken zijn ABN AMRO, ASN Bank, bung, Handelsbanken, ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank, Van Lanschot Bankiers. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het betalen via iDeal.

b. Voor Belgische klanten is het mogelijk om te betalen via Bancontact, Belfius, KBC/CBC. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het betalen via deze mogelijkheden.

c. Apple Pay. Met een Apple-device is het ook mogelijk om te betalen via Apple Pay. Apple Pay dient geactiveerd te zijn en men dient Safari als browser te gebruiken. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het betalen via Apple Pay.

 • Levertijd is 2-4 dagen. Bezorging is op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag. Bezorging vindt plaats via de pakketdienst van GLS Nederland.
 • Retourneren van gepersonaliseerde artikelen is niet mogelijk. 

2. Alleen Vifit producten met Eurosparen code zijn geldig voor deze actie. 

3. Om deel te nemen is een Eurosparen-account nodig. Deze kan kosteloos worden aangemaakt op www.vifit.nl/sportoutfi

4. De prijs bestaat uit korting op een gepersonaliseerde sportoutfit. Deze korting kan oplopen tot wel 50%.

5. Deelnemers kunnen onbeperkt deelnemen aan de Actie.

6. Tot zaterdag 27 juni is het mogelijk om de Eurosparen codes in te voeren op www.vifit.nl/sportoutfit De unieke kortingscode die wordt opgestuurd na het invullen van de drie Eurosparen codes kan tot en met 30 juli 2020 ingevoerd worden op www.vifit-sportoutfit.nl om uw sportoutfit te personaliseren.

 

Artikel 3 Actieproducten

1. De actie bestaat uit korting op een gepersonaliseerde sportoutfit. Deze korting kan oplopen tot wel 50%. 

2. De unieke kortingscode is eenmalig te gebruiken gedurende de Actieperiode.

3. Het is niet toegestaan om de Actie door te verkopen.

4. De actie is persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van deelnemende klanten honoreren om de Actie en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde.

5. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de Actie en de deelnames daarvan. 

Artikel 4 Deelname

1. Deelname aan deze Actie staat open voor eenieder die gedurende de Actieperiode in Nederland woont.

2. Om deel te nemen is een Eurosparen-account nodig. Deze kan kosteloos worden aangemaakt op www.vifit.nl

3. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.

4. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.

5. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.

6. Deelnemers verklaren door deelname aan de Actie dat zij persoons- en adresgegevens naar waarheid hebben ingevuld. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van adresgegevens bij bijvoorbeeld verhuizing etc.

Artikel 5 Gebruik gegevens

1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.

2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.

2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.

Artikel 7 Slotbepalingen

1. Vifit is een geregistreerd merk van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

Artikel 8 Diversen

1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 

2. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.

3. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.

 Versie/datum

29-05-2020