Actievoorwaarden vifit & garmin winactie

Artikel 1 Algemeen 

 1. De Actievoorwaarden van de Vifit & Garmin winactie (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Vifit winactie (hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort ingeschreven in de Kamer van Koophandel (hierna: "FrieslandCampina"), organiseert van 13 september tot en met 21 november 2018 (hierna: de “Actieperiode”). 
 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden. 
 3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. 
 4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u telefonisch richten aan de Consumentenservice van FrieslandCampina (0800–0765).  

Artikel 2 Speelwijze 

 1. De Actie werkt als volgt: 

 • Koop een Vifit-product naar keuze*. 

 • Log in op je Eurosparen-account of maak een account aan. 

 • Vul de Vifit Eurosparen code in op de actiepagina: www.vifit.nl/winactie. Als de code in het normale Eurosparenveld wordt ingevoerd is deze niet meer geldig voor de winactie. 

         2. Alleen Vifit-codes worden geaccepteerd. 
         3. Om deel te nemen is een Eurosparen-account nodig. Deze kan kosteloos worden aangemaakt op www.vifit.nl. 

*Vifit Rode Vruchten 250ml PET, Vifit Sinaasappel 250ml PET, Vifit Rode Vruchten 500ml, Vifit Sinaasappel 500ml, Vifit Bosvruchten 500ml, Vifit Perzik 500ml, Vifit Aardbei 500ml, Vifit Rode Vruchten 1L, Vifit Aardbei 1L, Vifit Yoghurt Naturel 500gr, Vifit Goedemorgen Kiwi Aardbei Banaan 4x250ml PET (multi-pack), Vifit Goedemorgen Kiwi Aardbei Banaan 400ml PET, Vifit Goedemorgen Aardbei Sinaasappel 400ml PET, Vifit Goedemorgen Framboos Blauwe Bes 400ml PET, Vifit Goedemorgen Perzik Abrikoos 400ml PET, Vifit Goedemorgen Kiwi Aardbei Banaan 1L, Vifit Goedemorgen Aardbei Sinaasappel 1L, Vifit Sport drinkyoghurt Aardbei Cranberry 330ml, Vifit Sport drinkyoghurt Perzik Abrikoos 330ml, Vifit Sport kwark Aardbei Goji 250gr, Vifit Sport kwark Limoen Citroen 250gr, Vifit Sport kwark Ananas Yuzu 250gr 

Artikel 3 Prijzen/actieproducten 

 1. De prijs bestaat uit 250 x 1 Vívofit Activity Tracker ter waarde van EUR 79,99,-.  
 2. Voor vragen en/of klachten met betrekking tot deze prijs, kunt u contact opnemen met de Consumentenservice van Garmin (https://support.garmin.com/nl-NL/) 
 3. FrieslandCampina zal de prijswinnaars aanwijzen op basis van een loting. 
 4. Gedurende de actieperiode verschijnt er direct na het invoeren van de code een pop-up op de actiepagina waarin wordt aangegeven of deelnemer wel of niet een Vívofit Activity Tracker heeft gewonnen. De prijzen zullen op 26 november 2018 per post naar de prijswinnaars worden verzonden. 
 5. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina.   
 6. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.  

Artikel 4 Deelname 

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont en een Nederlands IBAN nummer heeft. 
 2. Om deel te nemen is een Eurosparen-account nodig. Deze kan kosteloos worden aangemaakt op www.vifit.nl 
 3. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen. 
 4. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie. 
 5. Deelnemers verklaren door deelname aan de  Actie dat zij persoons- en adresgegevens naar waarheid hebben ingevuld. Prijzen zullen altijd opgestuurd worden naar het bij ons bekende adres. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van adresgegevens bij bijvoorbeeld verhuizing etc. 

 Artikel 5 Gebruik gegevens 

 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen. 
 2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen. 
 3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars. 

 Artikel 6 Aansprakelijkheid 

 1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen. 
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen. 

Artikel 7 Slotbepalingen 

 1. Vifit is een geregistreerd merk van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina. 

Artikel 8 Diversen 

 1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.   
 2. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006. 
 3. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.  

Versie/datum 
22 augustus 2018